ปราชญ์บ้านนอก http://friendit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=23-01-2014&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=23-01-2014&group=42&gblog=12 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายเข็ญใจทำทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=23-01-2014&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=23-01-2014&group=42&gblog=12 Thu, 23 Jan 2014 9:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=16-01-2014&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=16-01-2014&group=42&gblog=11 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ก่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=16-01-2014&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=16-01-2014&group=42&gblog=11 Thu, 16 Jan 2014 8:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=01-01-2014&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=01-01-2014&group=42&gblog=10 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระเจ้าจักพรรดิกาลิงคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=01-01-2014&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=01-01-2014&group=42&gblog=10 Wed, 01 Jan 2014 8:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-01-2014&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-01-2014&group=48&gblog=6 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทธรรม ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-01-2014&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-01-2014&group=48&gblog=6 Mon, 20 Jan 2014 23:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=18-01-2014&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=18-01-2014&group=48&gblog=5 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาพระไตรสรณะคมน์ หลวงปู่จันทา ถาวโร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=18-01-2014&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=18-01-2014&group=48&gblog=5 Sat, 18 Jan 2014 23:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-01-2014&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-01-2014&group=48&gblog=4 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้วิปลาส :หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-01-2014&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-01-2014&group=48&gblog=4 Wed, 15 Jan 2014 23:44:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=13-01-2014&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=13-01-2014&group=48&gblog=3 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่ทา จารุธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=13-01-2014&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=13-01-2014&group=48&gblog=3 Mon, 13 Jan 2014 23:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-01-2014&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-01-2014&group=48&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระอาจารย์จวนโปรดโยมมารดาบรรลุอนาคามี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-01-2014&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-01-2014&group=48&gblog=2 Fri, 10 Jan 2014 9:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-01-2014&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-01-2014&group=48&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณย่าชีนารี การุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-01-2014&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-01-2014&group=48&gblog=1 Thu, 09 Jan 2014 9:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-01-2014&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-01-2014&group=47&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธโอวาท การเกิดเป็นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-01-2014&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-01-2014&group=47&gblog=2 Wed, 22 Jan 2014 0:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=07-01-2014&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=07-01-2014&group=47&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธโอวาท โทษของกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=07-01-2014&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=07-01-2014&group=47&gblog=1 Tue, 07 Jan 2014 0:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=24-12-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=24-12-2013&group=45&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตคิดปรามาสครูบาอาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=24-12-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=24-12-2013&group=45&gblog=1 Tue, 24 Dec 2013 0:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=08-12-2013&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=08-12-2013&group=43&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพอสุภะกรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=08-12-2013&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=08-12-2013&group=43&gblog=1 Sun, 08 Dec 2013 13:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=30-12-2013&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=30-12-2013&group=42&gblog=9 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤาษีถูกทำลายตบะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=30-12-2013&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=30-12-2013&group=42&gblog=9 Mon, 30 Dec 2013 8:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=28-12-2013&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=28-12-2013&group=42&gblog=8 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิบากกรรมผู้ทำทานแล้วเสียดาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=28-12-2013&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=28-12-2013&group=42&gblog=8 Sat, 28 Dec 2013 9:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-12-2013&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-12-2013&group=42&gblog=7 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภิกษุผู้มากด้วยบาปกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-12-2013&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=22-12-2013&group=42&gblog=7 Sun, 22 Dec 2013 9:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-12-2013&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-12-2013&group=42&gblog=6 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญาช้างฉัททันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-12-2013&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=20-12-2013&group=42&gblog=6 Fri, 20 Dec 2013 9:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-12-2013&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-12-2013&group=42&gblog=5 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[เวรระงับด้วยการไม่จองเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-12-2013&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-12-2013&group=42&gblog=5 Sat, 14 Dec 2013 9:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-12-2013&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-12-2013&group=42&gblog=4 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรานผู้เห็นภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-12-2013&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=09-12-2013&group=42&gblog=4 Mon, 09 Dec 2013 9:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-12-2013&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-12-2013&group=42&gblog=3 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมพระนาคเสน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-12-2013&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-12-2013&group=42&gblog=3 Fri, 06 Dec 2013 9:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-12-2013&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-12-2013&group=42&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรตไถนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-12-2013&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-12-2013&group=42&gblog=2 Thu, 05 Dec 2013 9:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=04-12-2013&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=04-12-2013&group=42&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุปพุทธะมหาทุคตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=04-12-2013&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=04-12-2013&group=42&gblog=1 Wed, 04 Dec 2013 9:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-11-2013&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-11-2013&group=39&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-11-2013&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-11-2013&group=39&gblog=2 Thu, 14 Nov 2013 0:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-11-2013&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-11-2013&group=34&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งจิตไปสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-11-2013&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=06-11-2013&group=34&gblog=1 Wed, 06 Nov 2013 9:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-11-2013&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-11-2013&group=32&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมผิดศิลข้อกาเม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-11-2013&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=05-11-2013&group=32&gblog=1 Tue, 05 Nov 2013 16:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=31-12-2013&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=31-12-2013&group=31&gblog=4 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[ บันทึกส่วนตัวของ หลวงปู่ อุ่น ชาคโร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=31-12-2013&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=31-12-2013&group=31&gblog=4 Tue, 31 Dec 2013 23:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=12-12-2013&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=12-12-2013&group=31&gblog=3 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[มุตโตทัย แนวทางปฎิบัติเพื่อความหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=12-12-2013&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=12-12-2013&group=31&gblog=3 Thu, 12 Dec 2013 23:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-12-2013&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-12-2013&group=31&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทธรรมของหลวงปู่มั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-12-2013&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=10-12-2013&group=31&gblog=2 Tue, 10 Dec 2013 23:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=02-11-2013&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=02-11-2013&group=30&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารักอะไรในร่างกายนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=02-11-2013&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=02-11-2013&group=30&gblog=1 Sat, 02 Nov 2013 9:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=29-01-2014&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=29-01-2014&group=28&gblog=2 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตมีย์ชาดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=29-01-2014&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=29-01-2014&group=28&gblog=2 Wed, 29 Jan 2014 15:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=26-10-2013&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=26-10-2013&group=28&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภูริทัต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=26-10-2013&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=26-10-2013&group=28&gblog=1 Sat, 26 Oct 2013 23:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-09-2013&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-09-2013&group=24&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอาการวัตตาสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-09-2013&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=15-09-2013&group=24&gblog=1 Sun, 15 Sep 2013 8:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-09-2013&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-09-2013&group=23&gblog=1 http://friendit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุจแจภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-09-2013&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=friendit&month=14-09-2013&group=23&gblog=1 Sat, 14 Sep 2013 23:30:13 +0700